Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
HSK Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli Kararnameleriyle İlgili Basında Çıkan Bir Kısım Asılsız Haberler Üzerine Yapılan Basın Açıklaması

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 tarihli ve 426-427 sayılı adlî ve idarî yargı kararnameleriyle ilgili basında çıkan bir kısım asılsız haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesince mesleğe kabulleri yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri olanların taleplerinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilerek kura öncesi planlama yapıldığı, kura çekiminden sonra kadro ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak, mazeretlerine uygun olacak şekilde atamalarının yapıldığı, bu uygulamanın öteden beri süre geldiği bilinmektedir. Örneğin 26/09/2014 tarihli kura çekiminden sonra aynı günlü ve 2202 sayılı, 28/06/2016 tarihli kura çekiminden sonra 30/06/2016 tarihli ve 1098 sayılı, 26/05/2017 tarihli kura çekiminden sonra 03/07/2017 tarihli ve 918 sayılı kararnameler ile 20/03/2018 tarihli ve 426-427 sayılı kararnamelerin aynı doğrultuda olduğu ve kura çeken meslektaşlarımızın eş, sağlık vb. mazeretleri ile kadro ve ihtiyaç durumlarını kapsadığı görülmektedir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından kura çekiminden sonra yapılan mazeret ve ihtiyaç kararnamelerinde, meslektaşlarımızın talepleri değerlendirilirken ilk derece mahkemelerine veya Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atamalarının yapıldığı, nitekim Yargıtay’ın ihtiyaç durumu da dikkate alınarak kura çeken meslektaşlarımızdan; 2016 yılında 53, 2017 yılında 61 ve 2018 yılında 27’sinin Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atamasının yapıldığı, öte yandan 19/03/2018 tarihinde kura çeken 1236 meslektaşımızdan 179’unun 20/03/2018 tarihli kararnameler ile atandıkları, bunlardan 88’inin eşlerinin halen görev yapan hâkim veya savcı olması nedeniyle atamalarının yapıldığı, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu uyarınca kıdem ve süre şartı aranmaksızın tetkik hâkimliğine atama yapılabilmesi nedeniyle 27’sinin mazeretleri ve Yargıtay’ın ihtiyacı göz önünde bulundurularak Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atandığı, diğerlerinin ise eşlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile sağlık vb. mazereti bulunanlardan oluştuğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 tarihli ve 426-427 sayılı kararnameleri ile ilgili basında çıkan bir kısım haberlerin gerçeği yansıtmadığı, aksine bu kararnamelerin öteden beri yapılan uygulamalarla aynı mahiyette olduğu ve ilgili Yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda meslektaşlarımızın taleplerinin değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.