Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
HSK 2022 Yılı VHKİ Alımına İlişkin Duyuru

Kurulumuz veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımına ilişkin nihai başarı listesi ekte yer almaktadır.
 

Eki: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni


Atanmaya asıl listeden hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç onbeş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.


 

            Atama sırasında istenilecek belgeler

            1) Sağlık Beyanı,

            2) Adli sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı,

            3) Askerlik Durum Beyanı,

            4) Mal bildirim formu,

            5) Hizmet yükümlülüğüne ilişkin beyan, 

            6) Altı adet vesikalık fotoğrafı,

            7) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

            8) Gerekli öğrenim şartını taşımayanlar için bilgisayar veya daktilo sertifikası,

            9) Öğrenim Belgesinin onaylı örneği.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.