Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İPEK'in Yeni Adli Yıl Mesajı

Yargımızın değerli mensupları ve çalışanları, kıymetli mesai arkadaşlarım!

 

Ülkemizin ve milletimizin daha sağlam bir geleceğe yol alması büyük idealler ile gerçekleşirken, birlik ve bütünlüğümüzü devam ettirecek devlet geleneklerine ve birikimine de sahip olduğumuzu vurgulamak gerekmektedir. Tarihsel misyonuna uygun şekilde büyük devlet olma yolundaki Türkiye'nin önüne çıkan her zorluk aşılabilir, her sorun nihai olarak çözülebilir nitelik taşımaktadır.

 

Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını etkileyecek her girişim ne yazık ki, adaletin önünde engeller doğurmuştur. Oysa yargı mensuplarının görevleriyle ilgili yegane amaçları adaletin tecellisinde rol almaktır. Bunun dışındaki herhangi bir amacı kabul etmek mümkün değildir.

 

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi kimi durumlarda yargının kendi içinden, kimi durumlarda da hiç bir resmi görevi ve sıfatı olmayan unsurların çabaları ile ihlal edilir hale gelmiştir. Bu yöndeki her türlü çabanın ve girişimin karşılıksız kalmayacağını yine yargımızın bizzat kendisi yakın dönemdeki uygulamaları ile göstermiştir. Yargıda ideolojik ve inanç merkezli ayrışmaları kabul edilir durumlar olarak görmüyoruz. Yargımızın toplumun adalet beklentisine en hızlı ve etkin bir şekilde karşılık vermesi, bizim için hayati derecede önem taşımaktadır.

 

Yargı alanında son dönemde yapılan reform niteliğindeki çalışmalardan nitece alınma aşamasına gelinmiştir. Yargının ihtiyaçlarının karşılanması, mevzuatın çağın gereklerine göre yenilenmesi, teknik olarak imkanların seferber edilmesi yargımızın hız ve etkinliğinin artırılması konusunda önemli katkılar sağlamıştır. Daha yüksek standartlar hedefine ulaşmak ve yargıya duyulan güveni daha üst seviyelere çıkarmak adına yeni beş yıllık Yargı Reformu Stratejimizi belirlemiş ve tüm kamuoyu ile paylaşmış bulunuyoruz. Temel konular üzerine yoğunlaşarak hem yargımızın iş yükünü azaltıcı tedbirleri alıyoruz, hem de Bölge Adliye Mahkemeleri ile yeni bir sistemi inşa ediyoruz. Bütün hazırlıkları tamamlanan Bölge Adliye Mahkemelerinin 1 Ocak 2016 tarihinde faaliyete geçmesiyle, yargımız yeni bir sisteme kavuşmuş olacaktır. Böylelikle hem iş yükü sorununa önemli bir çözüm üretilirken, hem de daha hızlı yargılamanın yoluna açmış olacağız.

 

Bağımsız, tarafsız, birliğini sağlamış, evrensel hukuk ilkeleri kadar yerli değerlerin farkında olan bir yargının çalışmaları ile ülkemiz ve milletimiz daha yüksek standartlara ulaşmış olacaktır.

 

Bu düşüncelerle, 2015-2016 adli yılının yargı çalışanları ve adalet camiası için verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Bütün yargı mensuplarının ve çalışanlarının, mesai arkadaşlarımın yeni adli yılını kutluyorum.

 

 

 

 

Kenan İPEK
Adalet Bakanı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.