Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Kenan İpek'in Basın Açıklaması

T.C. 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BASIN AÇIKLAMASI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasamızın 159. maddesine ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu hükümlerine göre çalışmalarını sürdürmektedir. HSYK, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği çerçevesinde geniş tabanlı temsil esasına göre, üyelerinin çoğunluğu yargı mensupları arasında yapılan seçimle birinci sınıf hakimlerden teşekkül etmektedir. Aynı zamanda Kurulumuzun bir kısım üyeleri de, yüksek mahkemelerden seçilen yüksek yargıçlardan oluşmaktadır.

 

HSYK, tüm kararlarında yargı hizmetlerinin, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesini gözetmektedir. Unutulmamalıdır ki, kuvvetler ayrılığı sisteminde HSYK yargının temel organlarından biridir.

 

Kurulumuzun son günlerde verdiği açığa alma ve ihraç kararlarıyla ilgili olarak, bazı basın yayın organlarında Kurul üyelerimiz hakkında karalayıcı ve itham edici bir şekilde algı oluşturmaya matuf haberler yayımlanmakta, kimi siyasilerce de durumun gerçek mahiyeti göz ardı edilerek, kişilik haklarını ihlal eden yorumlar yapılmaktadır.

 

Kamuoyunun gündemine gelen soruşturmalar Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarının bir yapı tarafından ele geçirildiği iddialarına ilişkindir. Soruşturmalar yargı bağımsızlığı çerçevesinde görevli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülmektedir. Kurulumuzun gündeme gelen kararları ise, bu soruşturmalara konu olaylara dahil olduğu müfettiş inceleme ve soruşturma raporlarıyla tespit edilen yargı mensuplarına yöneliktir. Anayasamızın 138. Maddesiyle teminat altına alınan yargı bağımsızlığına Kurulun müdahalesi asla söz konusu olamaz.

 

Soruşturmalara konu malum yapının yargı içinde uzantılarının olması iddiası karşısında Kurulumuzun harekete geçmesi olağan ve yasal bir durum, hatta bir zorunluluktur. Geçmişte bu konuyla ile ilgili iddialara kayıtsız kalınması, başta yargı mensuplarının olmak üzere tüm vatandaşlarımızın vicdanını derinden yaralamıştır. Yargıya güvenin yeniden ve tam olarak temini ancak bu tip iddiaların açıklığa kavuşturulması ile mümkün olacaktır.

 

Soruşturmaların selameti, sağlıklı yürütülmesi ve hukuk düzeninin devam ettirilmesi ile yargı hizmetlerinin hem yasal hem de etik açıdan sürdürülmesi için Kurulumuzca belli ihraç ve açığa alma kararları verilmiştir. Bu kararlara muhalif kalan üyelerin de bulunması Kurulun demokratik yapısının sonucu ve göstergesidir.

 

Bu kararlar üzerinden siyaset yapmaya çalışılması, olumsuz hatta karalayıcı bir üslupla söylem geliştirilmesi kabul edilir bir durum değildir. Hatta bu karara imza atan üyeler hakkında “Hakim ve savcılar hırsızlar tarafından mesleklerinden ihraç edilmektedir.” şeklindeki hakaret içeren beyanların siyasi etikten öte hak ihlali olduğu görülmektedir.

 

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları ile yargılama yapan hakimlere yönelik yakışıksız benzetmeler, yalnızca soruşturmaları yürütenleri değil aynı zamanda tüm yargı mensuplarımızı yaralayacak nitelik arzetmektedir.

 

Diğer yandan, Kurulumuzun bir üyesinin giyimi üzerinden yapılan yorumlar, din ve inanç özgürlüğünü hafife alan bir zihniyeti yansıtmaktadır.

 

Kurulumuza yöneltilen asılsız iddia, itham ve karalama çabalarının, kamuoyunda yargıya ve Kurulumuza duyulan güveni sarsma, sürdürülen soruşturmaları engelleme ve etkisizleştirme gibi amaçlar taşıdığı son derece açıktır. Bu doğrultuda üyelerimizin kişilik hakları ihlal edilmekte, hedef gösterilmekte, haklarında tahkir edici beyanlar ortaya konmaktadır. Bütün bu mesnetsiz iddia ve söylemlere karşı ilgili Kurul üyelerimizin hukuk çerçevesinde yasal haklarını kullanacağının bilinmesini istiyoruz.

 

Bu süreçte halkımızın tarafsız değerlendirmelere itibar ederek, konuları sağduyu ile değerlendireceğine olan inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

               

                                             Kenan İPEK
                                              Adalet Bakanı
                                                  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.