Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Strazburg / Fransa Ziyareti

::: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Strazburg / Fransa Ziyareti :::

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından  Avrupa Konseyi,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Venedik Komisyonu ile temaslarda bulunmak üzere 15-19 Haziran  2015 tarihlerinde Fransa’nın Strazburg şehrine bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili ve 3.Daire Başkanı Sayın Metin YANDIRMAZ’ın başkanlığındaki heyette 2.Daire Başkanı Sayın Mehmet YILMAZ ile 1.Daire üyesi Sayın Ömür TOPAÇ yer almışlardır. Ayrıca HSYK Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimleri Sayın Ozan Muzaffer KÖSTÜ ve Sayın Burak Turan BENLİ ile Strazburg Adalet Müşaviri Sayın Murat ÜLKÜ de heyete refakat etmişlerdir.

Ziyaretin ilk günü sabah bölümünde Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi (Venedik) Komisyonu Başkanı Sayın Gianni BUQUICCHIO ile görüşülmüş, Türkiye’de yargı alanındaki son gelişmelerin  ele alındığı görüşmede  Komisyon Sekreteri Sayın Thomas MARKERT de hazır bulunmuşlardır. Daha sonra  Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcimiz Sayın Büyükelçi Erdoğan İŞÇAN’ın rezidansında heyetimiz onuruna verilen öğlen yemeğine katılınmıştır.

Aynı gün öğleden sonra Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Sayın Phılıppe BOILLAT ile yapılan görüşmeye Adli ve Hukuki İşbirliği Daire Başkanı Sayın Hanne JUNCHER da eşlik etmişlerdir. Görüşmede HSYK’nın ‘’Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi’’, ‘’Tarafsız ve Bağımsız Yargı İçin Teftiş Standartlarının ve Terfi Sisteminin Geliştirilmesi’’ ve ‘’Tarafsız ve Bağımsız Bir Yargı için Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun Etkinliğinin Güçlendirilmesi’’ projelerine yönelik Avrupa Konseyinin teknik ve uzman desteği sağlama imkanları değerlendirilmiş, karşılıklı işbirliğinin arttırılması yönünde mutabakata varılmıştır.

Daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjon JAGLAND ile makamında görüşülmüş; anılan görüşmeye Genel Sekreterin Kıdemli Danışmanı Sayın Leyla KAYACIK da katılmışlardır.  Sayın Genel Sekretere Türkiye’deki yargı reformlarına desteğinden ve dostane yaklaşımından dolayı teşekkür edilmiş, ayrıca HSYK projeleriyle ilgili işbirliği imkanları ve Türk yargısında son dönem yaşanan gelişmeler görüşmede ele alınmıştır. İlk gün yapılan tüm temaslara Sayın Büyükelçi Erdoğan Ş. İŞCAN da eşlik etmişlerdir.

Ziyaretin ikinci günü ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2.Daire Başkanı Sayın Işıl KARAKAŞ, 2.Daire Grefyesi Sayın Stanley NAISMITH, Grefye Yardımcısı Sayın Abel Chaves De CAMPOS ve Türk Divizyon Şefleri Sayın Civan TURMANGİL,  Sayın Atilla NALBANT, Sayın Seçkin EREL ve Sayın Hasan BAKIRCI’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; öncelikle Sayın Işıl KARAKAŞ  AİHM 2.Daire Başkanı olarak seçilmesinden ötürü tebrik edilmiş, akabinde Türk hakim ve savcılarının AİHM kararlarına uymalarını teşvik için getirilen HSYK uygulamalarından bahsedilmiş, HSYK’nın  insan hakları eğitimleri ile ilgili karşılıklı işbirliği imkanları değerlendirilmiş, heyetimize AİHM'nin yeniden yapılandırılması süreci ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.  Anılan ziyaretin sonunda ise Türk Divizyon Şefleri tarafından heyetimiz onuruna verilen öğle yemeğine katılınmasının ardından resmi ziyaretlerimiz sona ermiştir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.