Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Roma / İtalya Ziyareti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından; kısa zaman zarfında başlatılması planlanan ‘’Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi’’ projesine ön hazırlık çerçevesinde İtalyan yargı etiği kodlarının uygulanmasını yerinde incelemek için 9-10 Eylül 2015 tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2.Daire Başkanı Sayın Mehmet YILMAZ’ın başkanlığındaki heyette HSYK Genel Sekreteri Sayın Bilgin BAŞARAN ile proje sorumluları olarak  HSYK Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimleri Sayın Ozan Muzaffer KÖSTÜ ve Sayın Zeki UYSAL yer almışlardır.

 

Ziyaretin ilk gününde heyetimiz İtalya Yargıtay Başsavcısı  Sayın Pasquale Paolo  CİCCOLO tarafından makamında kabul edilmiş; toplantıya yurt dışında bulunan Yargıtay Başkanını temsilen Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Sayın  Raffaele BOTTA da katılmışlardır. Anılan toplantıda heyetimize Yargıtay Başsavcılığının hakim ve savcılara ilişkin disiplin prosedürleri  hakkında bilgilendirme yapılmış; iki ülke yargı kurumları arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki temennilerden sonra karşılıklı hediye takdimi ile ziyaret sona ermiştir. Roma Büyükelçimiz Sayın Aydın Adnan SEZGİN’in daveti üzerine aynı gün  heyetimiz Büyükelçiliğimize de bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

 

Ziyaretin ikinci günü ise heyetimiz  İtalyan Yüksek Yargı Kurulunda Kurul Başkan Vekili Sayın Giovanni LEGNİNİ tarafından karşılanmış, açılış konuşmasından sonra Kurul üyesi Sayın Prof.Dr.Renato BALDUZZİ tarafından ‘’Deontoloji, etik ve toplumdaki roller – toplumun yargıçlardan beklentileri nelerdir? ‘’ konulu, Kurul üyesi Sayın Luca PALAMARA tarafından ‘’İtalya’daki etik ve disiplin sistemi’’ konulu, yine Kurul üyesi Sayın Rosario SPINA tarafından ‘’Etik kurallar ve disiplin eylemleri ile hakim ve savcıların atanmaları, terfileri ve disiplin işlemleri’’ konulu sunumlarda bulunulmuş,  daha sonra ise Kurul Genel Sekreter Yardımcıları Sayın Giulio ADILARDI ve Sayın Mariarosaria GUGLIELMI’nin katılımı ile somut disiplin olaylarının tartışıldığı bölüme geçilmiş ve karşılıklı hediye takdiminin ardından resmi ziyaretlerimiz sona ermiştir. 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.