Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Avusturya/Viyana Ziyareti

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Avusturya/Viyana Ziyareti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulumuz tarafından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın faaliyetlerinin yerinde incelenmesi ve Kurulumuz ile Avusturya yargı organları arasında karşılıklı işbirliğinin arttırılması amacıyla 23-27 Mart 2015 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana‘ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

 

Anılan çalışma ziyaretine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1.Dairesi Başkanı Sayın Halil KOÇ, 1.Daire üyeleri Sayın Rasim AYTİN ve Sayın İsa ÇELİK ile Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Selim YILDIZ ile Kurul tetkik hakimleri ve müfettişlerimiz katılmışlardır. Ayrıca resmi ziyaretlerimize AGİT nezdinde adli müşavirimiz Sayın Halit Haki BARUT’ta eşlik etmişlerdir.

 

Ziyaretin ilk gününde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü temsilcisi Sayın Dunya MİJATOVİC ve yardımcıları ile bir araya gelinmiş; toplantıda Sayın MİJATOVİC tarafından Türkiye’de tutuklu gazetecilerin sayısındaki azalmanın takdirle karşılandığı belirtilerek Türk makamlarının işbirliğinden övgüyle söz edilmiş, ayrıca heyetler arasında Türkiye’de son dönemde meydana gelen gelişmeler değerlendirilerek karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi yönünde mutabık kalınmıştır.

 

Aynı akşam Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye temsilcimiz Sayın Büyükelçi Tacan İLDEM’in rezidansında heyetimiz onuruna verdiği resepsiyon ve akşam yemeğine icap edilmek suretiyle ülkemizin AGİT nezdindeki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi alınmıştır.

 

Ziyaretin ikinci günü sabah bölümünde Avusturya Adalet Bakanlığında Kişisel Kontrol ve Kamu Hizmeti Hukuku Birim Başkanı Dr.Anton PAUKNER ve Birim Başkan Yardımcısı Dr.Thomas GOTWALD tarafından Avusturya adalet sistemi ile ilgili, Hakim ve Savcı Atama Birim Başkanı Mag. Gerhard NOGRATNİG tarafından ise Hakim ve Savcıların Atanması ve Denetimi hakkında, öğleden sonraki bölümünde de Viyana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dr. Gerhard JELİNEK tarafından hakim adaylarının seçimi ve bölge adliye mahkemesi açısından staj eğitimleri ile ilgili heyetimize sunumlarda bulunulmuş, karşılıklı soru cevap kısmından sonra heyetler arası hediye takdimiyle birlikte resmi ziyaretlerimiz sona ermiştir.

 

Ziyaretin üçüncü günü sabah bölümünde Avusturya Yargıtay’ına yapılan ziyarette hakim Dr. SCHMARANXER tarafından Avusturya Adalet Sisteminde Yargıtay’ın rolü ile ilgili, öğleden sonraki bölümde ise Viyana Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mag. Dr.KLACKL tarafından Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının organizasyonel yapısı ve soruşturma usulleri ile ilgili, hakim Mag. FORNATHER-LENTNER tarafından da hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında sunumlarda bulunulmuş; karşılıklı soru cevap kısmından sonra heyetler arası hediye takdimiyle birlikte resmi ziyaretlerimiz sona ermiş ve yurda dönülmüştür.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.