Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Antalya Çalıştayı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Dış İlişkiler ve Proje Bürosu tarafından 2-3 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Yönelik Farkındalığın Arttırılması’’ isimli bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya HSYK Başkanvekili ve 3.Daire Başkanı Sayın Metin YANDIRMAZ, 2.Daire Başkanı Sayın Mehmet YILMAZ, 1.Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ, Genel Sekreter Sayın Bilgin BAŞARAN ile Genel Sekreter Yardımcıları, Başmüfettişler ve Tetkik Hakimleri katılmışlardır.
 

Çalıştayın ilk günü HSYK Başkanvekili Sayın Metin YANDIRMAZ’ın açılış konuşması ile başlamış, ardından Strazburg Adalet Müşaviri Sayın Muhammet Murat ÜLKÜ tarafından ‘’Avrupa Konseyi'nin Kuruluşu, Örgütlenmesi, Adalet Bakanlığı ve Türk Yargısı ile İlişkileri’’ başlıklı,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk Divizyonu Şefi Sayın Hasan BAKIRCI tarafından ‘’AİHM'in Yapısı, İşleyişi, Karar Alma Süreci, AİHM Kararlarının İç Hukuka Etkisi’’ başlıklı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde uzman hukukçu olarak görev yapan Sayın Gökçe TÜRKYILMAZ tarafından ‘Hâkimler ve Savcılar Hakkındaki Disiplin Hukukuna İlişkin İşlemlere Yönelik AİHM Kararlarında AİHS’nin 6. Maddesinin (Savunma Hakkı, Silahların Eşitliği, Bilgi-Belgeye Ulaşma Hakkı, Ölçülülük İlkesi vb.) Değerlendirilmesi‘’ başlıklı ve yine AİHM uzman hukukçusu Sayın Ali BAHADIR tarafından ‘Hâkimler ve Savcılar Hakkındaki Disiplin Hukukuna İlişkin İşlemlere Yönelik AİHM Kararlarında AİHS’nin 8, 9, 10, 11 ve 13. maddelerinin Değerlendirilmesi, AİHM Kararlarına Erişim ‘’ başlıklı sunumlar yapılmıştır.
 

Çalıştayın ikinci günü ise Kurulumuz bünyesinde devam eden insan hakları konusundaki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ne gibi planlamalar yapılması gerektiğine ilişkin yuvarlak masa toplantıları tertip edilmiştir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.