Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Kurumsal Üyeliğine Kabul Edilmiştir

::: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Kurumsal Üyeliğine Kabul Edilmiştir :::

 

Uluslararası Savcılar Birliği, dünya çapında savcılara yönelik mesleki standartların sürekli geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan tek organizasyondur. 1995 yılında Birleşmiş Milletler Viyana Bürosunda kurulan Birliğin 171 ülkeden 172 kurumsal üyesi bulunmaktadır. Birliğin çalışmaları arasında özellikle uluslararası suçlar, uyuşturucu trafiği, kara para aklama ve sahtecilikle mücadele yer almaktadır.

Adaletin ve yargı bağımsızlığının sağlanması, insan haklarına saygı ve uluslararası suçlarla mücadelede işbirliğini geliştirmek Birliğin hedefleri arasındadır. Bu kapsamda, Birlik cezai suçların adil, tarafsız ve etkin bir şekilde kovuşturulması ile ceza yargısının yüksek standartlar ve ilkelere sahip olması için çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

İlk kez Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak bu yılın başında üyelik için yapılan müracaat olumlu sonuçlanarak üyeliğimiz Birliğin Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Ayrıca, Birliğin amaçlarına ulaşabilmesi için üyelerinden kabul etmesini beklediği, 1999 yılında Birlik Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan ‘‘Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi’’ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 08.07.2015 tarih ve 780 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu üyelik ile, Birliğin tüm faaliyetlerine ve organizasyonlarına aktif şekilde katılma, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunma ve yayınlarından faydalanma imkanı doğacaktır. Ayrıca, bu üyeliğin Birliğin meslek standartlarının geliştirilmesi ile ilgili yardım misyonu gözetilerek Kurulumuz tarafından yürütülen “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi”ne de somut katkılarının olması beklenmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

Eki:  Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.