Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliği Alımına İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliği Alımına İlişkin Duyuru
 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 13.03.2014 tarihli ve 552 sayılı Kararı ile Teftiş Kurulu Başkanlığının müfettiş ihtiyacı doğrultusunda, Genel Sekreterlikçe Kurul müfettişi alımı yönünde duyuru yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda; 6524 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile değişik 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen Kurul müfettişliğine atanma şartlarını taşıyan meslektaşlarımızın, Kurul müfettişliğine atanma taleplerini içeren dilekçelerini 21 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize göndermeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

  • Başvuru dilekçelerini; bağlı olunan Başsavcılık ile Komisyon aracılığı ile gönderebilir ya da aşağıda gösterilen fax numarası ile e-posta adresine imzalı şekilde gönderebilirsiniz.

İrtibat Bilgileri: 
İnsan Kaynakları Bürosu

Tel: 0 (312) 204 12 11 – 204 12 12

Fax : 0312 213 61 42

E-posta Adresi:hsyk.insankaynaklari@hsyk.gov.tr

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.