Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 30/06/2016 Tarihli Adlî ve İdarî Yargı Kararnameleri

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

BİRİNCİ DAİRESİ

 

 

30/06/2016

 

2016 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 06 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karar altına alınmış ve internet sitemizde yayımlanmıştır.

 

28 Haziran 2016 tarihinde yapılan adlî yargı kura kararnamesi sonucu mazeret talebinde bulunanlar ile yeniden inceleme talepleri kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarından boşalan kadrolara atama yapılması ihtiyacı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesi tarafından mesleğe kabul edilenlerin durumları değerlendirilerek ekteki kararname hazırlanmıştır.

 

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin tüm yargı teşkilatına, ülkemize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederiz.
 

 

 

EK-1:30/06/2016 tarihli Adlî Yargı Kararname Listesi

EK-2:30/06/2016 tarihli İdarî Yargı Kararname Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.