Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 28/11/2014 Tarihli Kararnamesi

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

                 

Bir kısım adlî yargı hâkimleri ile mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkimlerinin atanmalarına ilişkin 28.11.2014 gün ve 2714 sayılı kararname ektedir.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamenin yargı teşkilatına, ülkemize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

EKİ:

28/11/2014 tarih ve 2714 sayılı kararname

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.