Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 27/11/2014 Tarihli Kararnamesi

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

        

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda görev yapan Başmüfettiş, Müfettiş ve Tetkik Hâkimleri ile Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtında görev yapan adlî ve idarî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile eşlerine ait 27.11.2014 gün ve 2710-2711 sayılı kararnameler ektedir.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin yargı teşkilatına, ülkemize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

EKLER:

1-27/11/2014 tarih ve 2710 sayılı adlî yargı kararnamesi

2-27/11/2014 tarih ve 2711 sayılı idarî yargı kararnamesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.