Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Avrupa Savcıları Danışma Kurulunun (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine Seçilmiştir

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Avrupa Savcıları Danışma Kurulunun (CCPE) Çalışma Grubu Üyeliğine Seçilmiştir

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 2005 yılında aldığı bir kararla hukuk devletinde savcıların ceza soruşturmalarındaki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek üzere kurulan ve Konseyin Bakanlar Komitesine alt danışma organı olarak görev yapan Avrupa Savcıları Danışma Kurulunun (CCPE) 19-20 Kasım 2015 tarihlerinde Strasburg’da yapılan 10. Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu temsilen 2. Dairesi Üyesi Ramazan Kaya, CCPE’nin 2016 yılı Çalışma Grubuna üye olarak seçilmiştir.

 

Türkiye dışında İtalya, Lüksemburg, Makedonya, Macaristan, Almanya, Portekiz ve İspanya yargı temsilcilerinden oluşan söz konusu Çalışma Grubu, CCPE’nin 2016 yılında kabul edeceği görüşe esas alınacak taslak raporu hazırlamakla görevli bulunmaktadır.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.