Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 03.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Açklaması

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

03.03.2014

BASIN AÇIKLAMASI

 

03.03.2014 tarihli Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul toplantısında;

1- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Bilgin BAŞARAN atanmıştır

2- 6524 sayılı Kanunla görevleri sona eren 42 Tetkik Hâkimi içerisinden 18, Kurul dışından ise 19 Tetkik Hâkimi olmak üzere toplam 37 Tetkik Hâkimi ataması yapılmıştır.

3- 6524 sayılı Kanunla görevleri sona eren 134 Başmüfettiş ve Müfettiş arasından 57 Başmüfettiş ve Müfettiş ataması yapılmıştır.

4- Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Üyeliğine, hâlen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi olan Sayın İsmail AYDIN seçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 
                                                             Bekir BOZDAĞ
                                                                    Adalet Bakanı        
                                                      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.