Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Yeni Logosuna İlişkin Duyuru

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması sonucu kabul edilen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 27 Nisan 2017 tarihinde kesinleştirilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14 üncü maddesi ile değişik 2709 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinde; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundaki “Yüksek” ifadesinin madde metninden çıkarılması ve yeni oluşan Hâkimler ve Savcılar Kurulunun on üç üye ile iki daire halinde çalışacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği sebebiyle Hâkimler ve Savcılar Kurulunun logosunun değiştirilmesi hususu görüşülerek, Genel Kurul tarafından 17/01/2018 tarih ve 39 sayılı karar ile yeni logo kabul edilmiş ve yeni logomuz Türk Patent ve Marka Kurumunun 23.02.2018 tarihli onayı ile koruma altına alınmıştır. Saygı ile duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu

 

Ek: Yeni Logo

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.