Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
"Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi" Kapsamında AİHM'e (Strazburg, Fransa) 17-21 Şubat 2014 Tarihlerinde Düzenlenecek Olan Çalışma Ziyareti

 

"Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi" Kapsamında AİHM'e (Strazburg, Fransa) 17-21 Şubat 2014 Tarihlerinde Düzenlenecek Olan Çalışma Ziyareti

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişkin yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yapacakları değerlendirmelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihatlarını göz önünde bulundurmalarını temin etmek amacıyla yürütülen “Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” kapsamında AİHM’e (Strazburg, Fransa) 17-21 Şubat 2014 tarihlerinde çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Ziyarete katılanlardan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilmiş bir kararla ilgili ayrıntılı inceleme yaparak rapor halinde HSYK’ya sunmaları istenecektir.

Ziyarete Asliye Ceza Hâkimlerinin katılması planlanmaktadır.

Katılımcılar belirlenirken başvuranlar arasından, AİHS ve AİHM içtihatlarına atıf yapanlar ve bu konuda akademik çalışması ( master, doktora, makale) olanlara öncelik verilecektir.

Çalışma ziyaretine katılmak isteyen asliye ceza mahkemesi hâkimlerinin, varsa AİHM kararlarına yahut AİHS’e atıf yaptıkları kararları udf veya word formatında başvuru formlarına ekleyerek veya bu konuda yapmış oldukları akademik çalışmaların ayrıntısını bildirir dilekçelerini bağlı bulundukları komisyonlar aracılığı ile 20 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine (Dış İlişkiler ve Proje Bürosu) sadece UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EK

   Katılımcı Talep Formu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.