Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
"Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi" Kapsamında AİHM'e (Strazburg, Fransa) 1 – 5 Eylül 2014 Tarihlerinde Düzenlenecek Olan Çalışma Ziyareti Hakkında Duyuru

"HÂKİM VE SAVCILARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA AİHM'E (STRAZBURG, FRANSA) 1 – 5 EYLÜL 2014 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN ÇALIŞMA ZİYARETİ HAKKINDA DUYURU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere ilişkin yaklaşımlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yapacakları değerlendirmelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihatlarını göz önünde bulundurmalarını temin etmek amacıyla yürütülen “Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” kapsamında AİHM’e (Strazburg, Fransa) 1 – 5 Eylül 2014 tarihlerinde çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Ziyarete katılanlardan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilmiş bir kararla ilgili ayrıntılı inceleme yaparak rapor halinde HSYK’ ya sunmaları istenecektir.

 

Ziyarete İdari Yargı Hâkimleri ile Danıştay Tetkik Hâkimleri ve Savcılarının katılması planlanmaktadır.

 

Katılımcılar belirlenirken başvuranlar arasından, AİHS ve AİHM  içtihatlarına atıf yapanlar ve bu konuda akademik çalışması ( master, doktora, makale)  olanlara  öncelik verilecektir.

 

Çalışma ziyaretine katılmak isteyen Hakimlerin, varsa AİHM kararlarına yahut AİHS’e atıf yaptıkları kararları udf veya word formatında başvuru formlarına ekleyerek veya bu konuda yapmış oldukları akademik çalışmaların ayrıntısını bildirir dilekçelerini bağlı bulundukları komisyonlar aracılığı ile 26.06.2014 tarihi mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine (Dış İlişkiler ve Proje Bürosu) sadece UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

 

 

Not : 27.02.2014 tarih ve 28926(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1.maddesi ile değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un 49.maddesi uyarınca anılan çalışma ziyaretine katılacak olanlara ilişkin nihai liste Adalet Bakanlığı’nın onayı ile kesinleştirilecek olup katılımcıların tüm masrafları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca değil bağlı bulundukları birim bütçesinden karşılanacaktır.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

Eki: Katılımcı Talep Formu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.