Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” kapsamında 17-21 Şubat 2014 AİHM Ziyareti İçin Katılımcı Duyurusu

Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” kapsamında 17-21 Şubat 2014 AİHM Ziyareti İçin Katılımcı Duyurusu

“Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi” kapsamında 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine düzenlenecek olan ziyarete katılmak üzere asliye ceza hâkimleri arasından katılımcıların belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek ekli listede isimleri ve görev yerleri belirtilen hâkimlere yol süreleri dahil 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Strazburg'a düzenlenecek ziyarete katılmak üzere 30/01/2014 tarih ve 262 sayı ile izin verilmiştir.

Çalışma ziyaretlerinin ulaşım giderleri, rehberlik ve resmi tercüme hizmetleri ile şehir içi ulaşım giderleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bütçesinden, konaklama ve iaşe giderleri ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bütçesinden katılımcılara ödenecek harcırahlardan karşılanacaktır.

Katılımcıların bilgilendirilmesi elektronik posta yolu ile bildirdikleri e-posta adreslerine yapılacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EK

1- Katılımcı Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.