Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkim ve Savcılar İçin Stratejik Plan Anketi (2022-2026)

Kıymetli hâkim ve savcılar,

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kurumsal politikalarına yön vermek üzere Stratejik Plan çalışmaları yürütülmektedir. Geniş katılımcılık anlayışıyla hâkim ve savcıların görüş ve önerilerinin 2022-2026 Üçüncü Dönem Stratejik Planına aktarılması amaçlanmaktadır. Bu noktadan hareketle, yargı ve adalet sisteminin asli unsuru olan hâkim ve savcıların görüş ve düşünceleri planlamanın sağlıklı bir biçimde yapılmasına olanak sağlayacak ve önümüzdeki dönemde izlenecek kurumsal politikalar açısından büyük önem arz edecektir.

Anketi dolduran hâkim ve savcıların, ad-soyad ya da sicil numarası gibi bilgiler önem arz etmemekte olup talep edilmeyecektir.

Anket sonuçları bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek ve değerlendirme sürecinde bir veri seti oluşturulacaktır.

Aşağıdaki ifadelerden görüşünüze uygun seçeneğin işaretlenmesi ve anketin kaydedilmesi istenmektedir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

 

 

Anket formu

(Not: Anket formuna UYAP ağına bağlı olan bilgisayardan ulaşılabilecektir.)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.