Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının UYAP Bilgilerinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (4) No'lu Yönergesi gereğince, UYAP'taki açık sicil bilgilerinin (özlük bilgisi) güncelliğinin sağlanması ve oluşabilecek hatalı uygulamaların önüne geçilmesi için Cumhuriyet başsavcılıkları ve komisyon başkanlıklarınca görevlendirilecek personel tarafından hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ait kişisel, iletişim, nüfus, öğrenim, yabancı dil, aile fertleri, askerlik bilgisi, hizmet içi eğitim bilgileri ile akademik yayın ve eser bilgilerinin ilgili ekranlardan girişlerinin yapılarak açık sicil bilgilerinin güncel tutulması bildirilmiş, bahsi geçen bilgilerin kararname, terfi, emeklilik, lojman puanlaması hizmet süresi, mal beyanı, kimlik tanzimi işlemlerini doğrudan etkilediği ilgi (b) sayılı yazımız ile bildirilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Birinci Dairesinin (c) ilgi sayılı 2015 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesine ilişkin duyurusunda ve Genel Sekreterliğimizin (a) ilgi sayılı "Hâkim ve savcı bilgi formu" konulu yazısında tüm işlemlerde UYAP bilişim sistemi verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olmasına rağmen 2015 yılı ana kararnamesi çalışmalarında Hâkim ve savcılarımıza ait UYAP 'taki bilgilerin eksik olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tüm işlemlerinde UYAP Bilişim Sistemi verilerinin esas alınması nedeniyle, hâkim ve savcılarımızın kişisel ve ailevi hallerinde (madeni hâl, çocuk durumu, eş durumu, ve özellikle cep telefonları vb.) meydana gelen değişilikleri en kısa sürede (4) nolu Yönergemiz gereğince ilgili birimlerce UYAP veri tabanına girişlerinin İVEDİ bir şekilde yapılması, oluşabilecek hatalı uygulamaların ve hak kayıplarının önüne geçilmesi, ayrıca terfi, kararname ve eğitim gibi işlemlerde doğru karar verilebilmesinin sağlanması açısından UYAP’taki açık sicil bilgilerinin sürekli güncelliğinin sağlanması, aksi durumda mevcut bilgilere göre işlem yapılacağının bilinmesi, (4) No’lu Yönergemizde belirtilen hükümlerin uygulanmasında azami hassasiyet, dikkat ve özen gösterilmesi hususlarında;

Keyfiyetin tüm hâkim ve savcılara tebliğ edilmesi,

Mülhakat ve ağır ceza merkezindeki tüm hâkim ve savcıların açık sicil bilgilerinin ve fotoğrafların güncelleme işlemlerinin İVEDİ bir şekilde yapılması,

Konularında gereği arz ve rica olunur.

 

Ek:

İlgi (a) sayılı yazı

İlgi (b) sayılı yazı

İlgi (c) sayılı duyuru

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.