Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
GRECO Prag Konferansı

GRECO PRAG KONFERANSI

 

 

1999 yılında Avrupa Konseyi tarafından ülkelerin yolsuzluğa karşı standartlarının uygunluğunu gözlemlemek amacıyla kurulan ve ülkemizin de üyesi bulunduğu GRECO (Yolsuzluğa Karşı Devletler Topluluğu) tarafından AKPM’nin (Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi) dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti’nin desteğiyle Çek Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa olarak Prag’da 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde “Parlamenterler, Hakimler ve Savcılar Açısından Yolsuzluğun Önlenmesi: GRECO’nun IV. Değerlendirme Dizisinden Çıkarılan Dersler ve Ana Eğilimler” başlıklı uluslararası bir Konferans düzenlenmiştir. 

Konferansa Hakimler ve Savcılar Kurulunu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hakimleri sayın Zeki Uysal ve sayın Halil Akkız katılmışlardır.

Konferansın açılış konuşmaları Çek Cumhuriyeti Adalet Bakanı sayın Robert Pelikan, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğünde Bilgi Toplumu ve Suça Karşı Aksiyon Bölümü Direktörü olarak görev yapan sayın Jan Kleijssen ile GRECO ve aynı zamanda Hırvatistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkanı olan sayın Marin Mrcela tarafından yapılmıştır.

Konferansta ayrıca, IV. Değerlendirme dizisinde yer alan ve aralarında etik kodların da bulunduğu konular hakkında moderatörler eşliğinde paneller düzenlenmiştir.  

Konferans; parlamenterler, hakimler ve savcılar açısından yolsuzluğun önlenmesi konusu ile ilgili ana eğilimler ve çıkarılan derslerin paylaşılmasına ek olarak IV. Değerlendirme Dizisinin ana başarıları ile iyi örneklerinin sunulması ve tartışılmasının yanı sıra tavsiyelerin uygulanması ile ilgili yaşanılan zorluklara değinilmesi için de bir fırsat sunmuştur.      

Konferans sayesinde GRECO üyeleri ve diğer uzmanlar bir araya gelmiş ve mesleki tartışmalar yapılabilmesi için profesyonel bir tartışma platformu sağlanmıştır. 

 

 

Eki: Program

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.