Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Genel Mal Bildirimine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği

 

 

GENEL MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi, "Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder." hükmünü, aynı Kanunun7. maddesi ise, "Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler" hükmünü amirdir.

Anılan Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılacak mal bildirimlerinin fiziki olarak gönderilmeyip, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yapılması; fiziki olarak gönderilen bildirimlerin kurumlarınca kabul edilmeyerek ilgilisine iadesi gerekmektedir.

Elektronik imzalı olarak gönderilen genel mal bildirimlerinin, mal beyanı ana ekranında bulunan "Durumu" sekmesinde "İlgili Birime Gönderildi" ifadesi kontrol edilerek mal beyanının Gizli Sicil Bürosuna ulaşıp ulaşmadığı teyit edilebilecektir. Ayrıca sistem üzerinden iade edilen mal beyanlarının süresi içinde, iade gerekçesinde belirtilen eksikliklerinin giderilerek tekrar gönderilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

Doldurulacak mal bildirimlerinin elektronik imzalı olarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında gönderilmesi, bu bağlamda 01/01/2020-29/02/2020 tarihleri arasında genel mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.