Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Eşi Öğretmen Olanlara İlişkin Duyuru


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
(Genel Sekreterlik)

 

2014 YILI ADLÎ VE İDARÎ YARGI YAZ KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU
(Eşi Öğretmen Olanlara İlişkin)

 

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın tayinlerinde daha öngörülebilir bir yapının oluşturulması hususu, 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren yeni yapısıyla faaliyet gösteren Kurulumuzun, en öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Bu amaçla; 2011, 2012 ve 2013 yılı yaz kararnamelerinde bir takım yenilikler gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı yaz kararnamesinde de aynı anlayıştan yola çıkılarak çalışmalar yapılmış ve 11 Haziran 2014 tarihinde kararname açıklanmıştır.

Bu çerçevede, idari yargı hâkimleri ile adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2014 yılı yaz kararnamesi atamalarında uygulanacak prensipler uyarınca kararname kapsamına giren meslektaşlarımızdan eşleri öğretmen olarak görev yapanlara ilişkin olarak atama nedeniyle meydana gelebilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerin yapıldığı ve gerekli kolaylığın sağlanacağı hususunda görüş birliğine varıldığı 02/05/2014 tarihinde duyurulmuş ayrıca UYAP ortamından sağlanan verilerde meslektaşların eş durumuna ilişkin bilgilerin güncel olmadığının anlaşılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecek bilgilerde yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi amacıyla 2014 yılı Ana Kararnamesinde tayini çıkan meslektaşlardan eşi öğretmen olanların eş durumlarına ilişkin bilgiler temin edilerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmişti.

Öğretmen atamalarına ilişkin tercih işlemlerinin başlaması nedeniyle karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak çözüm üretebilmek ve aksaklık yaşanmaması için ilgili Bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Sayın Feyzullah ÇİFTÇİ (0312.4131748/49) ile irtibata geçmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.