Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Engelli İşçi Alımı Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçları

Kurulumuz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sözlü sınava katılan ve başvurdukları meslek koluna göre 27/05/2021 tarihinde yapılan Sözlü Sınav sonucunda başarılı olup sınavı kazananlar ile sınavda başarılı olamayanlar Ek’te ilan edilmiştir.

Sözlü sınavda asıl listede başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 09/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Asıl listeden atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

Asıl listeden atanmaya hak kazananlardan her ne sebeple olursa olsun iş sözleşmesi yapılmayan veya deneme süresi sonunda iş sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek hak sahiplerinden gerekli belgeler istenecek olup boş kalan yerlere şartları tutanlar arasından yedek listesindeki sırasına göre alım yapılacaktır.

 

Atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek evraklar;

 

1-Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumunu belirtir rapor veya aslını görmek koşuluyla fotokopisi,

2- İş Talep ve Bilgi Formunun imzalı aslı (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak),

3-Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

5- Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6- Öğrenim Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (İnsan Kaynakları Bürosunca aslı görülüp onaylanacaktır.)

7- Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı fotokopisi,

8- Altı (6) adet vesikalık fotoğraf.

 

 

 

 

EK-1       : Nihai Başarı Listesi

EK-2       : İş Talep Bilgi Formu Örneği

EK-3       : Mal Bildirim Formu Örneği

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.