Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Emeklilik, Borçlanma ve Birleştirme İşlemlerinde Fiziki Evrakın Gönderilmesine İhtiyaç Duyulmayacağına İlişkin Duyuru

Emeklilik işlemlerine esas olmak üzere;

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan "özlük bilgileri bölümündeki" mevcut bilgilerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca kullanılan Hizmet Takip Programındaki (HİTAP) bilgilerle aynı olması halinde Yargı mensuplarının emekliliğe esas işlemleri daha az sürede fiziki evrak, posta ve kırtasiye masrafı ile dağıtıcı personele ihtiyaç duyulmaksızın yürütülecek olup;

Emeklilik işlemlerinin sağlıklı bir şekilde HİTAP üzerinden yapılabilmesi için UYAP Bilişim Sistemine dahil edilen nüfus, öğrenim, askerlik ve memuriyet bilgilerinin doğru ve HİTAP'taki bilgilerle uyumlu olması gerekmekte olup,emeklilik işlemleri ile ilgili olarakUYAP Bilişim Sistemindeki tüm bilgilere itibar edileceğinden hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın kendilerine ait bilgileri kontrol etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

 Emeklilik ve borçlanma işlemlerinin fiziki evrak gönderilmeden HİTAP üzerinden daha kısa ve kolay bir şekilde yürütülebilmesi için emeklilik, birleştirme ve borçlanma talebi başvurularının nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin kılavuz ekte belirtilmiştir.

Saygı ile duyurulur.

 

 

 

Ek: Kılavuz (1 adet)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.