Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Emekli Hâkim ve Savcıların Kararname Kapsamına Alındığına Dair Bir Kısım Basın ve Yayın Organlarında Çıkan Haberlere İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

 

24.06.2014

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

 

 

 

Bir kısım basın ve yayın organlarında 2014 yılı Yaz kararnamesinde Eskişehir Cumhuriyet savcısı Galip KARAYAZI ile İstanbul Hâkimi Osman HANCIOĞLU’nun emekli oldukları halde kararname kapsamına alındıkları yönünde haberler çıkmışsa da bu haberlerin gerçek dışı olduğu,

 

Şöyle ki;

 

2014 yılı Yaz kararnamesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından 11/06/2014 tarih ve 1357 sayılı kararıyla ilan edildiği,

 

1- Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Galip KARAYAZI’nın kararnamede Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına atandığı, ilgilinin atandığı tarihte görevi başında olduğu ve kararname tarihinden 5 gün sonra 16/06/2014’de emekliye ayrıldığı,

 

2- İstanbul Hâkimi Osman HANCIOĞLU’nun ise kararname ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandığı, kararname tarihi itibariyle ve halen mevcut görevine devam ettiği,

 

Kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                           Bekir BOZDAĞ
                                           Adalet Bakanı
                                                 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.