Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi (CAS II)

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi (CAS II) kapsamında, “Tutukluluğun hukukiliği ve ceza yargılamasında tutuklamaya alternatif tedbirler” konusunda, KUDO platformu üzerinden, 05 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi seminere Kurulumuzu temsilen Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Hüseyin Cem Eren, Onur Ustali, Hilal Tuğçe Kılıç ve Fatih Kurtoğlu; aynı Proje kapsamında “Çevrimiçi Duruşma” konusunda 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrimiçi seminere Tetkik Hâkimleri Yunus Emre Yumuşakbaş ve Fatih Kurtoğlu katılmıştır.

 

İlk toplantı, hâkimlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay standartlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin artırılmasına ve bu hususta fikir alışverişi yapılmasına katkı sağlamış; bu çerçevede tutukluluğun hukukiliği ve tutuklamanın gerekçelendirilmesi ile sanığın duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak alternatif ve daha hafif tedbirlerin uygulanması, tutuklulara yönelik usuli güvenceler ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklu kalanların tazminat hakkı konularına odaklanılmıştır.

 

İkinci toplantı ise; çevrimiçi duruşmaların düzenlenmesine ilişkin hususların insan hakları boyutuyla tartışılmasına katkı sağlarken, bu alanda yaşanılan kısıtlılık ve zorluklar bazı Avrupa Konseyi üye devletlerinde görülen iyi uygulama örnekleri üzerinden ele alınarak, uygulamada görülen sorunlara yönelik çözümler ve bunların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında yargılamanın adilliğine ilişkin gereklilikler ile uyumu irdelenmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.