HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
CCPE

CCPE (Avrupa Savcıları Danışma Kurulu)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kararıyla 2005 yılında kurulmuş olup, Avrupalı savcıların soruşturma görevlerini uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Üye devletlerin savcılarından oluşan Danışma Kurulu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine belirli konularda rapor hazırlamak üzere görev yapar.

Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye Avrupa Savcıları Danışma Kurulu üyesidir. 2017 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Türkiye kurulun çalışma grubu üyeliğine seçilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında Strazburg ve Paris'te gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarına Türkiye adına katılım sağlanmıştır.


https://www.coe.int/en/web/ccpe
Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2021 © Tüm hakları saklıdır.