HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
CCJE

CCJE (Avrupa Hâkimleri Danışma Kurulu)

Avrupa Hâkimleri Danışma Kurulu (CCJE) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 2000 yılında kurulmuş olup Avrupalı hâkimlerin hukuk devletindeki rolünün güçlendirilmesi bağlamında çalışmalar yapmaktadır.

Kurul (CCJE) Avrupa Konseyi nezdinde hâkimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliği konularında danışma görevi yapmakta olup bu şekilde uluslararası bir organizasyon bünyesinde işlev gören ve hâkimlerden oluşan ilk ve tek organdır. Türkiye adına HSK tarafından Genel Kurul toplantılarına katılım sağlanmaktadır.


http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_en.asp
Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2021 © Tüm hakları saklıdır.