Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bosna Hersek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı Heyetinin Kurulumuzu Ziyareti

Bosna Hersek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Halil Lagumdzija ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri ile Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Nezir Pivić beraberindeki heyetten oluşan Bosna Hersek heyeti, Bosna Hersek Adalet Müşaviri Sayın Ali Erdem refakatinde 22 Haziran 2022 tarihinde Kurulumuza çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Misafir heyet, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç, Genel Sekreteri Sayın Seyfi Han, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Müjgan Karyağdı ve Kurul Tetkik Hâkimleri Sayın Mehmet Emre Sarıyıldız, Sayın Yunus Emre Yumuşakbaş ve  Sayın Hilal Tuğçe Kılıç tarafından Genel Kurul toplantı salonunda kabul edilmiştir.

Toplantı kapsamında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Dış ilişkiler bürosu Tetkik Hâkimi Sayın Hilal Tuğçe Kılıç tarafından misafir heyete “Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı, işleyişi ve görevleri” hususunda ayrıntılı bir sunum yapıldıktan sonra, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç ve Genel Sekreteri Sayın Seyfi Han tarafından heyetçe yöneltilen sorular yanıtlanmış, bilhassa heyetin talebi üzerine hâkim ve savcıların terfisi ve disiplin süreci ile teftiş ve değerlendirme sistemi konularında kapsamlı bir bilgilendirme yapılmıştır.

Misafir heyetin kendi ülkelerindeki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumu ve işleyişine dair bilgilendirmesi, bu hususta oluşan sorular ve fikir teatisinden sonra çalışma ziyareti sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.