Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti Yüksek Yargı Heyetinin Kurulumuzu Ziyareti

::: Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti Yüksek Yargı Heyetinin Kurulumuzu Ziyareti :::  

 

Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti Yüksek Yargı Heyeti 8 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Adalet Akademisinin mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu ziyaret etmişlerdir.

Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti Yüksek Yargı Heyetini HSYK Başkanvekili Sayın Metin YANDIRMAZ ve HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Müjgân KARYAĞDI Genel Kurul toplantı salonunda kabul etmişlerdir.

Kabul çerçevesinde misafir heyete HSYK'nın yapısı, işleyişi ve Türk yargı sistemindeki yeri konusunda bir sunum yapılmış, Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti ile Türk yargı sistemleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Karşılıklı ilişkilerin arttırılması temennisi ve hediye takdiminin ardından misafir heyetin Kurulumuzdan ayrılması ile ziyaret sona ermiştir

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.