Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge İdare Mahkemelerinin İş Bölümlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

   

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞ BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

    

 

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 20/07/2017 tarih ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 3. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen "Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir." hükmü uyarınca, Bölge İdare Mahkemeleri İdari ve Vergi Dava Daireleri numaraları ile aralarındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından görüşülerek 16/01/2020 tarihli ve 72 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

İş bölümlerine ilişkin kararlar ekte yer almakta olup, meslektaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

1- Ankara Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

2- Erzurum Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

3- Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

4- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

5- İzmir Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

6- Konya Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

7- Samsun Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.