Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge İdare Mahkemeleri Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

 

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Bölge İdare Mahkemeleri Daire Başkan ve Üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 06/09/2016 tarihli ve 1565 sayılı kararı ile sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

 

 

Eki:Bölge İdare Mahkemeleri Müstemir Yetki Kararnamesi 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.