Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge İdare Mahkemeleri Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 28/03/2016 tarihinde yayımlanan kararname takviminde belirtildiği üzere, bölge idare mahkemelerine atanan meslektaşlarımızın, bölge idare mahkemeleri başkanlar kurullarının ekte duyurulan iş bölümü kararlarını da (EK 1) dikkate alarak müstemir yetkiye ilişkin taleplerini UYAP Personel Rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle 03 Ağustos 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın taleplerini (Ek 2) UYAP üzerinden yapmaları yeterli olup, ayrıca fiziki olarak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. 3 Ağustos 2016 tarihinden sonra gönderilen müstemir yetki talep formları dikkate alınmayacaktır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK-1:Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümleri
       Ankara BİM İş Bölümü
       Erzurum BİM İş Bölümü
       Gaziantep BİM İş Bölümü
       İstanbul BİM İş Bölümü
       İzmir BİM İş Bölümü
       Samsun BİM İş Bölümü
       Konya BİM İş Bölümü
      

EK-2: Müstemir Yetki Ekranı Kullanma Klavuzu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.