Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bölge İdare Mahkemeleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde Yıllık Ara Vermeye İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

DUYURU

 

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55 inci maddesi ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 61 inci maddesi uyarınca 2016 yılı yıllık ara verme döneminde idarî yargıda nöbetçi kalacak heyetlerin belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek,

 

1- Sadece bir idare veya vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercilerinde yıllık ara verme uygulanmamasına, 

 

2- Birden fazla idari yargı mercii olan yerlerdeki mahkemelerin nöbetçi heyet şeklinde İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62 inci maddesinde belirtilen işleri görmek üzere çalışmasına; bu mahallerde çalışan hâkimlerin yıllık ara vermeden yararlanmamalarına ve yıllık izinlerini iş ve kadro durumuna göre idari yargı adalet komisyonları tarafından belirlenecek takvim dahilinde dönüşümlü olarak kullanmalarına, 

 

3- Bölge idare mahkemelerinde ekli listede sayılan nöbetçi heyetlerin belirlenmesine ve ekli liste dışında kalan daire başkan ve üyelerinin yıllık ara vermeden faydalanmalarına 25/07/2016 tarih ve 1299 sayı ile karar verilmiştir. 

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

Ek : Nöbetçi Heyetlere İlişkin Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.