Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ  

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HÂKİMLERİNİN

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

    

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 2017-2021 Stratejik Planında yer alan “Hâkimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek ile yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak” amacı dikkate alınarak; bölge adliye mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılmış olup, EK-1’de ilan edilmiştir.

Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 06/06/2018 tarihli ve 217 sayılı kararı uyarınca, 03/09/2018 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmesine karar verilmiş olup, bu mahkemelerin özet iş bölümünü ve hâkimlerin müstemir yetkilerini gösterir tablo ayrıca EK-2’de duyurulmuştur.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-3’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü Yeniden İnceleme Talebişeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

1-Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

2-Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerini Gösterir Tablo

3-Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.