Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye Mahkemelerinin Yargı Çevrelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin 26/06/2019 Tarihli ve 230 Sayılı Karar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

 

Karar Tarihi       : 26/06/2019

Karar No           : 230

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin 10/06/2019 tarihli ve 14588 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bölge Adliye Mahkemeleri 20/07/2016, Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri 05/09/2017, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri 03/09/2018 tarihinde faaliyete geçirilmiş olup, mezkûr bölge adliye mahkemelerine yıllık gelen iş miktarı ve bu mahkemelerin derdest dosya sayıları dikkate alınarak, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin 02/09/2019 tarihinde faaliyete geçirilmesi planlandığından, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla;

a) Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak (Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bingöl; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak’ın çıkartılarak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dâhil edilmesi),

b) Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat; Adana Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Niğde’nin çıkartılarak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dâhil edilmesi),

c) Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize (Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Artvin ve Gümüşhane; Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Giresun, Rize ve Trabzon’un çıkartılarak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dâhil edilmesi),

d) Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş (Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van’ın çıkartılarak Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dâhil edilmesi),

İllerinin mülkî sınırlarını kapsayacak şekilde belirlenmesine, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek aynen devam ettirilmesine,

İş bu yargı çevresine ilişkin düzenlemenin, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçeceği 02/09/2019 tarihi itibarıyla uygulanmasına,

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25. maddesi ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 4. maddesi gereğince 26/06/2019 tarihinde karar verilmiştir.

28/06/2019 tarihli ve 30815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

EK: Bölge Adliye Mahkemeleri Yargı Alanı Haritası

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.