Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bölge Adliye Mahkemelerinin İş Bölümlerine İlişkin Duyuru

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 7035 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesinin dördüncü fıkrasının, "Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir." hükmü uyarınca, hukuk ve ceza dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümünün belirlenmesi hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından görüşülerek 21/06/2019 tarihli ve 678 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

Bu çerçevede; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir,  Konya, Sakarya ve Samsun Bölge Adliye Mahkemelerinin iş bölümlerinde gerekli değişiklikler yapılmış, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin ise iş bölümleri yeni oluşturulmuştur.

Bölge Adliye Mahkemelerinin belirlenen bu iş bölümlerinin 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

Bölge adliye mahkemelerine ilişkin iş bölümü kararları ekte yer almakta olup, yeni iş bölümü kararlarının meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

EK:

1- Adana Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

2- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

3- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

4- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

5- Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

6- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

7- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

8- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

9- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

10- Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

11- Konya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

12- Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

13- Samsun Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

14- Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

15- Van Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.