Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye Mahkemelerine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİ

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 25/03/2016 tarihli kararnamesi ile bölge adliye mahkemelerine atamalar yapılarak 20/07/2016 tarihi itibari ile bu mahkemeler yedi bölgede faaliyete geçirilmiştir.

01/09/2016 tarih ve 29818 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 40 ve 41 inci maddelerinde; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 277 ve 278 inci maddelerinde yapılan değişiklikler sonucu bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının dosyalarla ilgili yazılı düşünce hazırlama düzenlemesi kaldırılmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin anılan kararnamesi ile bölge adliye mahkemelerine yapılan atamalarda Cumhuriyet savcılarının yazılı düşünce hazırlayacakları düzenlemesi nedeniyle bu ihtiyacı karşılayacak sayıda Cumhuriyet savcısı ataması yapılmıştır. Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik sonrası bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının, öncelikle bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi münhal üyeliğine atama yapmak suretiyle, sayısının azaltılması planlanmıştır.

Atanma talebinde bulunmak isteyen Cumhuriyet savcılarının  (İlk derece mahkemeleri hâkim ve Cumhuriyet savcılığı, bölge adliye mahkemesi üyeliği sınırlaması bulunmaksızın) 06/09/2016 tarihi mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak UYAP üzerinden talepte bulunmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EKİ: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.