Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye Mahkemelerinde 2016 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Nöbetçi Bırakılanlara İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ

 

.............BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

.............BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 30/06/2016 tarihli ve 1087 sayılı kararı ile,

Ekli listede isimleri belirtilen Bölge Adliye Mahkemesi başkan, üye ve Cumhuriyet savcılarının 2016 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmalarına karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

 

Serdar MUTTA          
Hâkim              
Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

Ek          :Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.