Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU


Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanı ve Üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 22/06/2016 tarihli ve 1053 sayılı kararı ile sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

Meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

 

 

Ekler:1- Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir Yetki Kararnamesi 

          2- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkan/Üye Tablo

          3- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkan/Üye Tablo

          4- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkan/Üye Tablo

          5- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkan/Üye Tablo

          6- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkan/Üye Tablo

          7- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkan/Üye Tablo

          8- Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkan/Üye Tablo

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.