Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 29/01/2016 tarihinde yayımlanan kararname takviminde belirtildiği üzere, bölge adliye mahkemelerine atanan meslektaşlarımızın, bölge adliye mahkemeleri başkanlar kurullarının ekte duyurulan iş bölümü kararlarını da (EK 1) dikkate alarak müstemir yetkiye ilişkin taleplerini UYAP Personel Rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle 10 Mayıs 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın taleplerini (Ek 2) UYAP üzerinden yapmaları yeterli olup, ayrıca fiziki olarak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. 10 Mayıs 2016 tarihinden sonra gönderilen müstemir yetki talep formları dikkate alınmayacaktır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur. 

 

EK-1:Bölge Adliye Mahkemeleri İş Bölümleri

      Ankara BAM İş Bölümü

      Antalya BAM İş Bölümü

      Erzurum BAM İş Bölümü

      Gaziantep BAM İş Bölümü

      İstanbul BAM İş Bölümü

      İzmir BAM İş Bölümü

      Samsun BAM İş Bölümü

 

EK-2: Müstemir Yetki Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.