Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanları ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, bölge adliye mahkemeleri daire başkanları ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ile tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, 08.09.2021 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde ekte gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise “Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilenler ise “İtiraz Talebi” olarak seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Adli yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hâkimlerinin müstemir yetkiye ilişkin yeniden inceleme talepleri, 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının kura kararnamesinden sonra yapılacak olan müstemir yetki kararnamesi ile birlikte değerlendirilecektir.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

Ekleri:

Müstemir Yetki Kararı

Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.