Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanı ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, bölge adliye mahkemeleri daire başkanı ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları, takvime uygun olarak 17/07/2019 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemeleri 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek olup, bu bölge adliye mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile dairelerin özet iş bölümlerini gösterir tablolar ekte yayımlanmıştır.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini takvime uygun olarak 22/07/2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekte gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın iseİtiraz Talebişeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

Müstemir yetkiye ilişkin yeniden inceleme taleplerinin, takvime uygun olarak 31 Temmuz 2019 tarihine kadar sonuçlandırılması planlanmaktadır.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

1- Bölge Adliye Mahkemelerine İlişkin Müstemir Yetki Kararı

2- Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkan ve Üyeleri

3- Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkan ve Üyeleri

4- Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkan ve Üyeleri

5- Van Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkan ve Üyeleri

6-Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.