Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bölge Adliye ile Bazı Yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin 26.07.2022 Tarihli Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, bazı yer adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları 26.07.2022 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, müstemir yetkileri ilan edilen ve yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini tebliğden itibaren 10 gün içinde ekte gönderildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü “Yeniden İnceleme Talebi” olarak seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Adli yargı 1, 2 ve 3. bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, takvime uygun olarak açıklanması planlanmaktadır.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

Ekleri:

Bölge Adliye Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

Yeni Faaliyete Geçirilen Ağır Ceza Merkezleri Develi, Keşan ve Soma Adliyeleri Hâkimlerine İlişkin Müstemir Yetki Kararı

Dört ve Beşinci Bölge Müstemir Yetki Kararı

Talep Gönderme Yöntemi

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.