Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bilgi ve Tecrübe Artırımı Amacıyla İtalya’ya Yapılacak Ziyarete İlişkin Duyuru

BİLGİ VE TECRÜBE ARTIRIMI AMACIYLA İTALYA’YA YAPILACAK ZİYARETE İLİŞKİN DUYURU

 

“Hâkim ve Savcıların Eğitim ve Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmelerine İlişkin 2014 Yılı Programı” kapsamında bilgi ve tecrübe artırımı konusunda hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yurt dışına gönderilmesi için İtalya ile yapılan yazışmalar neticesinde varılan mutabakat doğrultusunda 14-18 Nisan 2014 tarihlerinde “İtalya’da İş Mahkemelerinin Çalışma Usulü ve İş Mahkemesi Uygulamaları” konulu, iş mahkemesi hâkimlerinin katılacağı bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

Çalışmaya katılacak kişilerin belirlenmesinde; başvurusu bulunan iş mahkemesi hâkimleri arasından daha önce resmi bir görevlendirme ile yurt dışına çıkmamış olanlara öncelik verilecektir. Arıca başvuru tarihinden geriye doğru son altı aylık iş performansı da dikkate alınacaktır bu kapsamda ekteki formun iş durumuna ilişkin kısmının verilerin bizzat ilgili hâkim tarafından tespit edilerek doldurulması gerekmektedir.

Çalışma ziyaretine katılmak isteyen ilgililerin başvuru formunu doldurarak komisyon başkanlıklarına iletmelerinin ardından, başvuru formunda yer alan bilgilerin komisyonlar tarafından tek listeye işlenerek 24 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine (Dış İlişkiler ve Proje Bürosu) sadece UYAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

Eki: Talep Formu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.