HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Bilgi Edinme

Kanun ve Yönetmelikler
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 

HSK Bilgi Edinme Kurum Dosya Planı

 

Bilgi Edinme Başvurusu Formları
Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.
 

Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler

Gercek Kişi Başvurusu Formu 

Gercek Kişi Başvurusu Formu Zipli 

Tüzel Kişi Başvurusu Formu

Tüzel Kişi Başvurusu Formu Zipli

 

İletişim
Adres: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle/ ANKARA-06330
Tel   : (0 312 204 11 89)
Faks: (0 312 222 71 45 ) 
E-posta: bilgiedinme@hsk.gov.tr

Hâkimler ve Savcılar Kurulu webportal | © 2021