HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
BEMNCJ

Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı

 

Kurulumuzun kurucu üyesi bulunduğu Balkanlar ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı, “Balkan Bölgesi Düzenleyici Yargı Otoriteleri Konferansı”nın devamı bir yapılanma olarak varlığını sürdürmektedir.

Söz konusu “Ağ (Network)” bugünkü halini alana kadar 9 uluslararası konferans gerçekleştirmiş olup, 11-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında Romanya'da gerçekleştirilen ve HSK’nın da temsil edildiği konferansta söz konusu işbirliği sürecinin adı, buna ilişkin Tüzüğün üye ülkeler tarafından imzalanmasıyla “Balkanlar ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı” adını almıştır. Ağa üyeliğin ön şartı Balkanlar ve Avro-Akdeniz Bölgesinde işlev yürüten yasama ve yürütmeden bağımsız ya da özerk olan bir yargı kuruluna sahip olmaktır. Ağa üye olan ülkeler; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Moldova, Karadağ, Romanya ve Türkiye’dir.

Ağın ana hedefleri;

-Bölgede hukukun üstünlüğünün koruyucusu olarak yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını güçlendirmek amacıyla üyeleri arasındaki işbirliğini ilerletmek,

-Hâkim ve Savcıların konumlarının korunması ve güçlendirilmesini sağlamak,

-Yargıya olan güvenin arttırılmasını sağlamak

-Yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması,

-Yargı kurullarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini sağlamaktır.

 27-29 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen ve“Yargı Bağımsızlığının ve Hesap Verebilirliğinin Garantisi Olarak Yargı Kurullarının Rolü”nün tartışılması başlığında toplanan 10’uncu Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı Konferansında Kurulumuz oy birliğiyle Balkan ve Avro-Akdeniz Yargı Kurulları Ağı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

21-22 Haziran 2018 tarihlerinde söz konusu kuruluş tarafından düzenlenen Xlll. Konferans Karadağ'da gerçekleştirilmiş ve Konferansa HSK tarafından katılım sağlanmıştır.


http://www.bemncj.org/
Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2021 © Tüm hakları saklıdır.