Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ile Bazı Yer Bölge İdare Mahkemelerinin İş Bölümüne İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

BAZI YER İDARÎ YARGI HÂKİMLERİNİN
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

İLE

BAZI YER BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN

İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Bazı yer bölge idare mahkemesi başkan ve üyeleri ile bazı yer idare ve vergi mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları ile Ankara, Gaziantep ve İzmir Bölge İdare Mahkemeleri iş bölümleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

 

EKİ:

1- Müstemir Yetki Kararları

-Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar,

-Bazı Yer İdare ve Vergi Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar,

2-İş Bölümü Kararı

- Ankara Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

- Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

- İzmir Bölge İdare Mahkemeleri İş Bölümü Kararı

3-Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.